Mocions

Ple ordinari 24/10/2017

 • Moció conjunta de condemna a l’actuació desproporcionada i brutalitat policial, la repressió de l’Estat contra les institucions catalanes, i per la defensa del diàleg i la mediació internaciona[Moció]
  Acord 1, 2, 5, 6, 10, 12 (20): ERC, PSC, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA  (7): Cs, PP
  Acord 3, 7, 8, 11, 13, 14 (20): PSC-CP, Cs, PP, NA (7): ERC, ICV-EUiA-Pirates, CiU, CUP-PA
  Acord 4, 9 (18): PSC-CP, Cs, PP (9): ERC, ICV-EUiA-Pirates, CiU, CUP-PA, NA
  Els grups municipals d’ERC, ICV-EUiA-Pirates, CiU i CUP-PA abandonem el Ple d’octubre un cop finalitzada la part resolutòria i de control i fiscalització dels òrgans de govern, i un cop votada la moció conjunta sobre l’actuació desproporcionada i la repressió de l’Estat.

Ple ordinari 29/09/2017

Els grups municipals d’ERC, ICV-EUiA-Pirates, CiU i CUP-PA abandonem el Ple de setembre per denunciar la situació d’excepcionalitat política, i protestar per no haver estat acceptada, ni resposta, la petició conjunta per endarrerir el Ple ordinari i la suspensió de l’activitat municipal amb la finalitat que l’Ajuntament de l’Hospitalet mostrés com institució el seu rebuig a les actuacions de repressió i atac a les institucions catalanes.

Ple ordinari 25/07/2017

 • Aprovació definitiva del Reglament Orgànic dels òrgans de defensa de la ciutadania: Síndic de Greuges i Comissió de Suggeriments i Reclamacions
  (24): ERC, PSC, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA ABS(2): NA
 • Moció conjunta de condemna a l’actuació desproporcionada i brutalitat policial, la repressió de l’Estat contra les institucions catalanes, i per la defensa del diàleg i la mediació internacional [Moció]
  (19): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA (6): Cs, PP
 • Moció per la remodelació del Carrer Major [Moció]
  (26): ERC, PSC, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA
 • Moció per la derogació de l’article 315.3 del Codi Penal per la despenalització del dret de vaga [Moció]
  Acord 1, 2, 4 (19): ERC, PSC, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA  (7): Cs, PP
  Acord 3 (18): PSC-CP, Cs, PP (5): ERC, ICV-EUiA-Pirates, CUP-PA  ABS (3): CiU, NA
 • Moció per la promoció de mesures davant l’alça dels preus al mercat de lloguer [Moció]
  Acord 1 (17): PSC-CP, Cs, NA  (5): ERC, ICV-EUiA-Pirates, CUP-PA  ABS (4): PP, CiU
  Acord 2 (19): ERC, PSC, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA  (4): Cs  ABS (3): PP
  Acord 3 (17): ERC, PSC, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA  (6): Cs, NA  ABS (3): PP
  Acord 4 (15): PSC-CP, Cs  (6): ERC, ICV-EUiA-Pirates, CiU CUP-PA  ABS (5): PP, NA
  Acord 5 (17): PSC-CP, Cs, NA (6): ERC, ICV-EUiA-Pirates, CiU, CUP-PA  ABS (3): PP
  Acord 6 (19): ERC, PSC, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA  (6): Cs  ABS (3): PP

Ple ordinari 27/06/2017

 • Moció conjunta per a la millora del carrer Leonardo da Vinci al barri de Sant Josep [Moció]
  (14): ERC, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA (13): PSC-CP, NA
 • Moció en suport al Correllengua [Moció]
 • (20): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA (7): Cs, PP
 • Moció en suport als treballadors autònoms de l’Hospitalet [Moció]
  (23): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA  ABS(4): Cs
 • Moció en suport als membres de la Mesa del Parlament de Catalunya [Moció]
  ABS(13): PSC-CP, NA (7): ERC, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA (7): Cs, PP
 • Moció per al desmantellament de les instal·lacions del Projecte Castor [Moció]
  Acord 1 (20): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA  ABS(7): Cs, PP
  Acord 2, 3, 4, 5, 6 (23): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA  ABS(4): Cs

Ple ordinari 23/05/2017

 • Moció conjunta per garantir la qualitat del servei municipal d’atenció domiciliària a l’Hospitalet i els drets laborals de les seves treballadores [Moció]
  Acord 1, 2 (14): ERC, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA  (13): PSC-CP, NA
  Acord 3, 4, 5 (13): PSC-CP, NA (7): ERC, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA  ABS (7): Cs, PP
  Acord 6, 7 (13): PSC-CP, NA (11): ERC, Cs ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA  ABS (3): PP
  Acord 8, 9 (14): ERC, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA  (13): PSC-CP, NA
 • Moció sobre la morositat a les comunitats de veïns pels impagaments de la banca [Moció]
  Acord 1 (24): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA  ABS(3): PP
  Acord 2 (23): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA (4): Cs
  Acord 3 (27): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, NA
 • Moció referent a la repressió contra les persones LGTBI a Txetxènia [Moció]
  Acord 1, 4, 5 (27): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA
  Acord 2, 3 (24): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA  ABS(3): PP
 • Moció sobre la Reforma Horària i el Dia dels Horaris Europeus [Moció]
  (27): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA

Ple ordinari 25/04/2017

 • Moció conjunta de suport a les treballadores i treballadors del sector de la restauració de l’Aeroport del Prat [Moció]
  (24): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA (3): PP
 • Moció conjunta sobre la contractació d’empreses multiserveis [Moció]
  Acord 1, 2, 5 (24): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA (3): PP
  Acord 3 (23): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, NA (4): PP, CUP-PA
  Acord 4 (20): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA (7): Cs, PP
 • Moció sobre els 40 anys del Congrés de Cultura Catalana [Moció]
  (20): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA (7): Cs, PP
 • Moció en suport a les pimes contra la morositat [Moció]
  (23): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA (4): Cs

Ple ordinari 28/03/2017

 • Moció per a l’impuls legislatiu de l’autoconsum elèctric i la sobirania energètica [Moció]
  Acord 1, 2, 3 (24): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA (3): PP
  Acord 4, 5, 6, 7 (27): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA
 • Moció per oferir suport, assessorament i formació a les entitats de la ciutat [Moció]
  (27): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA
 • Moció per impulsar el foment de la música en viu a l’Hospitalet [Moció]
  Acord 1 (20): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA (7): Cs, PP
  Acord 2, 3, 4 (27): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA

Ple ordinari 28/02/2017

 • Moció en relació al mercat de l’electricitat i les tarifes elèctriques [Moció]
  Acord 1 (24): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA (3): PP
  Acord 2, 3 (27): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA
 • Moció per la creació del Carnet Jove local [Moció]
  (19): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, NA  (7): Cs, PP ABS(1): CUP-PA
 • Moció amb motiu del Dia Internacional de la Dona [Moció]
  Acord 1 (20): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA (4): Cs  ABS(3): PP
  Acord 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (27): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA

Ple ordinari 24/01/2017

 • Moció per l’adhesió al manifest “Casa nostra, casa vostra” [Moció]
  Acord 1, 2, 3, 7, 8, 9 (24): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA  ABS(3): PP
  Acord 4, 5, 6 (27): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA
 • Moció a favor del dret a vot als 16 anys [Moció]
  (20): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA  (7): Cs, PP
 • Moció perquè l’Agència Europea del Medicament s’ubiqui a l’Hospitalet [Moció]
  (23): ERC, PSC-CP, Cs, PP, CiU, NA  (1): CUP-PA  ABS(3): ICV-EUiA-PIRATES
 • Moció en defensa del sistema públic de pensions i per la derogació de la reforma laboral [Moció]
  Acord 1 (20): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA (7): Cs, PP
  Acord 2 (24): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA (3): PP
  Acord 3 (24): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA (3): PP

Ple ordinari 20/12/2016

 • Moció per instar al govern de l’estat espanyol a complir amb els seus compromisos de reubicar i reassentar les persones refugiades [Moció]
  (24): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA  ABS(3): PP
 • Moció per a la incorporació de clàusules socials en la contractació pública [Moció]
  (27): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA
 • Moció per regular els habitatges d’ús turístic (HUT) a l’Hospitalet [Moció]
  Acord 1 (17): PSC-CP, Cs, NA  (10): ERC, ICV-EUiA, PP, CiU, CUP-PA
  Acord 2 (17): PSC-CP, Cs, NA  (10): ERC, ICV-EUiA, PP, CiU, CUP-PA
  Acord 3 (20): PSC-CP, Cs, PP, NA  (10): ERC, ICV-EUiA, CUP-PA  ABS(1): CiU
  Acord 4 (17): PSC-CP, Cs, NA  (10): ERC, ICV-EUiA, PP, CiU, CUP-PA

Ple ordinari 22/11/2016

 • Moció per exigir l’esclariment de l’assassinat de’n Pedro Álvarez, a l’Hospitalet de Llobregat [Declaració]
  Es retira per aprovar-la com a declaració institucional
 • Moció per la transparència en les titulitzacions hipotecàries [Moció]
  Acord 1 (24): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA  ABS(3): PP
  Acord 2 (24): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA  ABS(3): PP
  Acord 3 (24): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA  ABS(3): PP
  Acord 4 (27): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA
  Acord 5 (15): PSC-CP, Cs  (9): ERC, ICV-EUiA, CiU, CUP-PA, NA  ABS(3): PP
  Acord 6 (27): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA
  Acord 7 (27): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA
 • Moció de suport al dret a decidir de la nació catalana i a la convocatòria d’un referèndum sobre el futur polític de Catalunya [Moció]
  (18): PSC-CP, Cs, PP  (9): ERC, ICV-EUiA, CiU, CUP-PA  ABS(2): NA
 • Moció per la democràcia i la sobirania local [Moció]
  (20): PSC-CP, Cs, PP, NA  (7): ERC, ICV-EUiA, CiU, CUP-PA

Ple ordinari 25/10/2016

 • Moció per la creació d’una nova taxa de pisos buits propietat d’entitats financeres i grans tenidors immobiliaris [Moció]
  (20): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA  (4): Cs  ABS(3): PP
 • Moció per garantir l’accés a la cultura i a l’esport a persones i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica [Moció]
  (27): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA
 • Moció per la defensa del dret de les dones al treball en igualtat d’oportunitats [Moció]
  Acord 1 (23): PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, NA  (3): ERC, CiU  ABS(1): CUP-PA
  Acord 2 (23): PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, NA  (4): ERC, CiU, CUP-PA
  Acord 3 (23): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA (4): Cs
  Acord 4 (22): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, NA  (4): Cs ABS(1): CUP-PA
  Acord 5 (23): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA (4): Cs
 • Moció en defensa de la llibertat sindical a l’empresa SPARK IBÉRICA-GRUP VINCI [Moció]
  (23): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA  ABS(3): PP

Ple ordinari 27/09/2016

 • Moció de suport al Correllengua 2016 [Moció]
  (18): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA  (7): Cs, PP
 • Moció per un protocol contra les agressions sexistes a les festes majors i altres esdeveniments de la ciutat [Moció]
  (27): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA
 • Moció per la conservació i recuperació de la Masia de Can Rigalt com a patrimoni de la ciutat [Moció]
  (27): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA

Ple ordinari 26/07/2016

 • Moció sol·licitant la dimissió del ministre de l’Interior en funcions del govern espanyol [Moció]
  Acords 1, 2, 4 (24): ERC, PSC-CP, Cs, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA  (3): PP
  Acord 3 (18): PSC-CP, Cs, PP  (9): ERC, ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA, NA
 • Moció proposant el servei a domicili en els mercats municipals [Moció]
  (23): ERC, PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU, CUP-PA, NA, NA  (4): Cs

Ple ordinari 28/06/2016

 • Moció sobre la rebaixa de l’IVA en productes d’higiene íntima femenina i bolquers d’infants i adults [Moció]
 • Moció per l’adopció d’un procés sancionador a les empreses que incompleixin la garantia de subministrament a ciutadans i famílies vulnerables [Moció]
 • Moció per la creació d’un procés participatiu que millori l’actual Reglament de Participació Ciutadana de l’Hospitalet [Moció]
 • Moció per l’elaboració d’un Codi Ètic i de Conducta de l’Hospitalet [Moció]

Ple ordinari 31/05/2016

 • Moció de suport a la iniciativa ciutadana per un salari digne ‘Anem a mil’ [Moció]
 • Moció per la defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya i contra els atacs a les lleis catalanes [Moció]
 • Moció per la promoció de l’oci nocturn alternatiu [Moció]

Ple ordinari 26/04/2016

 • Moció sobre l’adopció de mesures per millorar la qualitat de vida de les persones celíaques de l’Hospitalet [Moció]
 • Moció de suport als refugiats i en contra de l’Acord UE-Turquia [Moció]
 • Moció de suport a les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i de rebuig a la gestió estatal dels fons procedents del 0,7% de l’IRPF [Moció]
 • Moció per la preservació de Cal Trabal [Moció]
 • Moció per a la retirada del retrat del rei, la retirada de la medalla d’or de la ciutat a Juan Carlos I, i el canvi de denominació de l’Avinguda Juan Carlos I de l’Hospitalet [Moció]

Ple ordinari 18/03/2016

 • Moció sobre el servei de Rodalies de Catalunya [Moció]
 • Moció per la millora del servei de bus al barri de Sanfeliu [Moció]
 • Moció per fer front a l’estigma i la discriminació relacionats a l’epidemia del VIH/SIDA [Moció]

Ple ordinari 23/02/2016

 • Moció proposant l’alliberament de les places d’aparcament en la plaça del Repartidor [Moció]
 • Moció proposant que l’edifici dels mitjans de comunicació de l’Hospitalet porti el nom de Francesc Casbas, impulsor de la ràdio i televisió locals [Moció]

Ple ordinari 26/01/2016

 • Moció proposant panells informatius i codi QR als diferents edificis i elements del patrimoni històric de l’Hospitalet [Moció]
 • Moció instant a l’aplicació efectiva i el seguiment del Pla d’Acció de l’Energia Sostenible, com a contribució al compliment dels acords de Paris [Moció]
 • Moció de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre [Moció]

Ple ordinari 22/12/2015

 • Moció demanant que l’Hospitalet pagui els seus impostos a l’Agència Tributària de Catalunya [Moció]
 • Moció en suport del manifest “Mai Més” contra el terrorisme, la guerra, el feixisme, i per la pau, la justícia social i els drets humans [Moció]
 • Moció en suport del Banc d’ADN per a les identificacions dels desapareguts de la Guerra Civil [Moció]

Ple ordinari 24/11/2015

 • Moció a propòsit del Dia Internacional per l’eliminació de la violència vers les dones [Moció]
 • Moció sobre els atacs del Govern de l’Estat a la normativa catalana sobre pobresa energètica i proposta de creació d’una Taula Municipal per tal de millorar la lluita contra la pobresa energètica [Moció]

Ple ordinari 27/10/2015

 • Moció per anul·lar la sentència contra el M. H. President Lluís Companys [Moció]
 • Moció per la promoció de producció i consum d’energia verda a l’Hospitalet [Moció]
 • Moció per la preservació del carrer Xipreret i l seu entorn (2) [Moció]
 • Moció conjunta demanant la reformulació dels mitjans de comunicació de l’Hospitalet [Moció]

Ple ordinari 29/09/2015

 • Moció per la preservació del carrer Xipreret i el seu entorn (1) [Moció]
 • Moció per la conservació de la Masia de Can Rigalt [Moció]
 • Moció per desenvolupar un pla de millores urgents per tal de millorar la neteja i combatre l’incivisme, i revisar l’actual contracta de neteja [Moció]

Ple ordinari 28/07/2015

 • Moció proposant la creació de la figura del Defensor o Defensora de la Ciutadania a l’Hospitalet [Moció]
 • Moció de suport al ‘Compromís de les Escales’ i contra la precarietat laboral en les contractacions públiques [Moció]
 • Moció de suport al Correllengua [Moció]