10 Propostes

10 propostes

1. ACTIVACIÓ DE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
L’Agència de Desenvolupament Econòmic tindrà com a objectiu la planificació econòmica de la ciutat, la formació de les persones, la creació d’ocupació de qualitat, la potenciació del teixit industrial, de les petites i mitjanes empreses i el comerç de proximitat.

2. REINDUSTRIALITZACIÓ DE LA CARRETERA DEL MIG
Reindustrialitzarem la zona de la Carretera del Mig amb empreses de valor afegit i com a espai per impulsar  l’emprenedoria, el talent,  la innovació, el cooperativisme i l’economia social.

3. PACTE DE CIUTAT CONTRA LA POBRESA
Promourem un gran acord de ciutat que inclogui les diferents administracions, agents socials i econòmics i entitats del Tercer Sector per garantir la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania i lluitar contra la pobresa i l’exclusió social a l’Hospitalet.

4. CIUTAT LLIURE DE DESNONAMENTS
Reforçarem els serveis de mediació i donarem suport a les famílies en risc de desnonament, especialment aquelles amb fills a càrrec. Des de l’Ajuntament no col·laborarem amb les entitats financeres que promoguin desnonaments.

5. CARNET CULTURAL I D’OCI JUVENIL ✓
Posarem en marxa el Carnet Cultural i d’Oci Juvenil per a joves d’entre 14 i 28 anys que els permeti tenir un conjunt de descomptes per a accedir a la oferta cultural, esportiva i d’oci de la ciutat.

6. CREACIÓ DEL DEFENSOR DEL CIUTADÀ  ✓
Crearem la figura del Defensor del Ciutadà / Síndic de Greuges, que tindrà com a missió vetllar pel bon funcionament de l’administració i protegir els drets de la ciutadania en relació amb les actuacions de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i dels organismes que en depenen.

7. GOVERN OBERT I TRANSPARENT
Descentralitzarem l’estructura municipal per apropar l’ajuntament a la ciutadania facilitant informació i agilitzant tràmits des de les Regidories de Disctricte.  Crearem un portal de transparència i de bon govern. Impulsarem pressupostos participatius i les consultes ciutadanes.

8. LIMITACIÓ DE MANDATS, REDUCCIÓ DE CÀRRECS I SUPRESSIÓ DE SOBRESOUS
Reduirem càrrecs de confiança i assessors municipals i garantirem que qui desenvolupi tasques d’assesorament tingui la deguda experiència i formació. Suprimirem sobresous, dietes i despeses injustificades. Limitarem els mandats d’alcalde o alcaldessa i regidors/es a un màxim de 8 anys.

9. XARXA DE BICING ✓
Farem realitat la creació d’una xarxa de transport de bicicletes públiques connectada amb el servei de Bicing de la ciutat de Barcelona.

10. RECUPERAR CAL TRABAL I CAN RIGALT ✓ 
Preservarem la zona de Cal Trabal i incorporarem aquest entorn al Parc Agrari del Baix Llobregat, millorant la connexió i l’accés al riu. Substituirem la construcció de blocs per un Parc Urbà A la zona nord recuperarem Can Rigalt amb la creació del Parc Metropolità.

Pots consultar aquí el programa complet.